Bomuldspinderiet i Tistedal

Historien om bomuldspinderiet i Tistedal er på mange måter en historie om en ung gründer som turte å satse på noe stort når muligheten bød seg. I 1812, da han bare var 21 år gammel, fant Mads Truelsen Wiel ut at det danske importforbudet på bomullsprodukter skulle oppheves, og bestemte seg sammen med mekanikeren og industrispionen Charles Axel Nordberg å bestille opp komplett fabrikkutstyr fra England. Dessverre for Bomuldspinderiet i Tistedal, så ble lasten konfiskert av svenskene, og det skulle ta tre år før Bomuldspinderiet i Tistedal ble grunnlagt i 1815. Ved å utnytte vannkraften i Tistedalsfossen ble Bomuldspinderiet i Tistedal den aller første norske industribedriften, som foredlet bomull fra råvarer til ferdige tekstiler.

Å starte en industribedrift på begynnelsen av 1800-tallet var ingen lek, og Mads Wiel måtte kjempe mot svenske interesser, og det var kun under den dansk-norske kongens beskyttelse at Bomuldspinderiet i Tistedal kunne operere uten problemer. Det ble opprettet ikke lenge etter at de første fabrikkene ble startet i England, og konkurrerte på mange måter på et internasjonalt marked, der det ikke alltid var lett å få gode nok priser. Mads Wiel tjente nok aldri penger på å drive bomullsprodusjon, men Bomuldspinderiet i Tistedal står der i dag som et godt eksempel på ung entreprenørånd og et ungt Norge i utvikling mot å bli en moderne industrinasjon.

Bomuldspinderiet i Tistedal har store maskineri

Bomuldspinderiet i Tistedal i dag

I dag kan du oppleve Bomuldspinderiet i Tistedal som et museum, der det ligger i Tistedalen utenfor Halden, omringet av gamle arbeiderboliger. I gamle dager hadde de ikke noe særlig offentlig transport, og det var viktig for fabrikkene at arbeiderene bodde nært, slik at de ikke kastet bort all verdens tid på å reise frem og tilbake til jobb. I en tid der det raskeste fremkomstmiddelet var en hest, var nok gangavstand viktigere enn det er for oss i dag.