Fredriksten festning

Fredriksten festning er en femkantet festning i Halden, som ble påbegynt i 1661 og ble ferdig rundt 10 år senere, som forsvarsverk på grensen mellom Sverige og Kongeriket Danmark-Norge. Historien til festningen begynner egentlig noen tiår tidligere. Festningen ligger på et naturlig høydedrag over Halden, og under Hannibalfeiden ble det oppført skanser og forsvarsverker der Fredriksten festning ligger i dag. Forsvarsverkene ble omtalt som Creetzensten etter byggherren, oberstløytnant Bendik Creetz. I 1658 sluttet krigshandlingene, og Danmark-Norge hadde tapt Bohuslen til Sverige, noe som gjorde at Halden plutselig var en grenseby. Freden var ikke langvarig, dessverre, og hele tre ganger i årene 1658-60 opplevde de at svenskene angrep forsvarsverkene, som heldigvis holdt stand hver gang. 

Fredriksten festning har gamle kanoner

På grunn av det urolige forholdet til Sverige ble det derfor besluttet å bygge en ordentlig festning for å bevokte grensen, og Fredriksten festning ble påbegynt. Navnet fikk festningen etter den dansk-norske kongen. Utover slutten av 1600-tallet overlevde festningen flere angrep, og ble under stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve utbygd en rekke ganger fra 1682 til 1700, noe som ga festningen den fasongen og formen vi kjenner i dag.

Fredriksten festning som sentrum i norgeshistorien

Fredriksten Festning ble sentrum for viktige hendelser i den skandinaviske historien på 17- og 1800-tallet. I 1718 ble den svenske kongen Karl XII drept under beleiring av festningen, noe som endte det som har blitt omtalt som den Store Nordiske Krigen. I 1814, da konflikten igjen blusset opp mellom de skandinaviske landene, ble Fredriksten festning beleiret av svenskene, og de holdt den under beleiring slik at tropper kunne passere, men klarte heller ikke da å innta festningen, som har overlevd hele 6 beleiringer i sin mangeårige historie, alle uten å bli inntatt. Fredriksten festning har nok vært et svært viktig forsvarsverk for kongeriket Danmark-Norge, og kartet over Skandinavia hadde kanskje sett litt annerledes ut om det ikke var for de solide forsvarsverkene som utgjør Fredriksten festning.